self-activity

self-activity
saviveiklumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės dalyvavimo veikloje vidinis aktyvumas. J. A. Komenskis sakė: „Žmogaus prigimtis veikli“. Jis reikalavo, kad mokykla sudarytų sąlygas vaikų įgimtam veiklumui atsiskleisti, nurodė sistemą priemonių ir būdų, kaip įveikti tingumą, atsirandantį mokantis mokykloje. Šios pažiūros tapo naujųjų ir naujausiųjų amžių pedagoginių sistemų, krypčių ir srovių metodologiniu pagrindu. Šiuolaikinė pedagogika pabrėžia įgimto veiklumo ir jo tikslingo ugdymo sąveikos būtinumą. Todėl saviveiklumas plėtojamas mokymo ir auklėjimo procese. Užklasinėje dalykinėje (būreliuose ir kt.), auklėjamojoje veikloje ypač plėtojama saviveikla – pagrindinė nepamokinio ugdymo forma. Meninė saviveikla sudaro reikiamas sąlygas meniniam mokinių saviveiklumui reikštis. Mokinių savivalda taip pat turi padėti socialiniam saviveiklumui plėtotis. atitikmenys: angl. self-activity vok. Selbsttätigkeit rus. самодеятельность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Self-activity — Self ac*tiv i*ty, n. The quality or state of being self active; self action. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • self-activity — savaveiksmiškumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Iš aktyvios žmogaus prigimties kylanti dvasinio gyvenimo forma, lemianti savarankiško mąstymo ir veiklos laisvę. Ugdant asmenybės savarankiškumą, remiamasi savaveiksmiškumu, kuris yra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-activity — noun Date: 1644 independent and especially self determined activity …   New Collegiate Dictionary

  • self-activity — | ̷ ̷ˌ ̷ ̷| ̷ ̷ ̷ ̷ ̷ ̷ noun : self action * * * self activˈity noun An inherent power of acting • • • Main Entry: ↑self …   Useful english dictionary

  • self-government — Synonyms and related words: Declaration of Independence, absolute monarchy, aplomb, aristocracy, autarchy, autarky, autocracy, automatic control, automation, automatism, automatization, autonomy, coalition government, colonialism, commonwealth,… …   Moby Thesaurus

  • self-determination — Synonyms and related words: Communist threat, Declaration of Independence, Western imperialism, absolute monarchy, aristocracy, atrocity story, autarchy, autarky, autocracy, automatic control, automation, automatism, automatization,… …   Moby Thesaurus

  • self-acting — adj. acting without external influence or control; automatic. Derivatives: self action n. self activity n …   Useful english dictionary

  • Self (philosophy) — Self is broadly defined as the essential qualities that make a person distinct from all others. The task in philosophy is defining what these qualities are, and there have been a number of different approaches. The self is the idea of a unified… …   Wikipedia

  • Self-evaluation maintenance theory — refers to discrepancies between two people in a relationship. Two people in a relationship each aim to keep themselves feeling good psychologically, when they are being compared to the other person [(Tesser, 1988)] .Self evaluation is defined as… …   Wikipedia

  • Self-enquiry — (also spelled self inquiry) (Sanskrit IAST|ātma vicāra ) is a practice of meditation designed to rapidly bring about Self realization, Self awareness, spiritual liberation or enlightenment, and is most commonly associated with its most famous… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”